Reštaurácie a bary

Interiéry (reštaurácií) sú sklbením dvoch veľmi odlišných vecí: na jednej strane je "nehmotná" predstava investora, ako sa majú v nich zákazníci cítiť - ľahko, dôležito, uvoľnene, a na druhej strane väčšinou presné a tvrdé požiadavky na cenu, funkčnosť, termín, brandmarking.

Za našu povinnosť považujeme vytvoriť odolný a trvácny interiér, ktorý sa neopotrebuje a "neožije", s dobrou ergonómiou a využitím priestoru. Zameriavame sa na to, aby sme odstránili aj také slabé stránky interiéru, ktoré by sa mohli považovať za nezmeniteľné alebo neriešiteľné a teší nás, že sa nám to darí často zmeniť na neočakávanú výhodu.

*Na všetkých fotografiách sú zobrazené vlastné realizácie našej spoločnosti.