Rustikálne interiéry

Počas našej praxe sme sa naučili pracovať s pôvodnými historickými materiálmi, starými trámami, kameňom, tehlou, časťami starožitného nábytku. Ovládame techniku starobylého tesárskeho, murárskeho a kamenárskeho remesla.


Vieme celé interiéry navrhnúť, nájsť riešenia ako využiť konkrétny dostupný materiál a vytvoriť dokonale, do najmenšieho detailu, prepracovanú ilúziu dávno existujúceho historického interiéru.

*Na všetkých fotografiách sú zobrazené vlastné realizácie našej spoločnosti.